کالای فیزیکی

شلوار جین زاپ دار kazary

شلوار جین زاپ دار kazary
کالای فیزیکی

شلوار جین زاپ دار kazary

۲۸۰٫۰۰۰۲۲۰٫۰۰۰تومان
۴۲
اضافه به سبد خرید

سایز : ۳۴

ابعاد

عرض کمر : ۳۴ / دور کمر : ۶۸

عرض ران :۲۶

قد : ۸۹

————————————

سایز : ۳۶

ابعاد

عرض کمر : ۳۶ / دور کمر : ۷۲

عرض ران : ۲۷

قد : ۹۰

————————————

سایز : ۳۸

ابعاد

عرض کمر : ۳۸ / دور کمر : ۷۶

عرض ران : ۲۸

قد : ۹۰

————————————

سایز : ۴۰

ابعاد

عرض کمر : ۴۰ / دور کمر : ۸۰

عرض ران : ۲۹

قد : ۹۰

————————————

سایز : ۴۲

ابعاد

عرض کمر : ۴۲ / دور کمر : ۸۴

عرض ران : ۳۰

قد : ۹۰